GDPR - privacybeleid


Kort omschreven :

U dient expliciet toestemming te geven om bepaalde gegevens te bewaren. U hebt het recht tot inzage, verbetering en verwijdering uit onze systemen. Echter als internetshop hoeven wij u deze toestemming niet te vragen zolang het enkel over adres- en emailgegevens en telefoonnummer gaat. Wij houden ons evenwel aan de GDPR verordening, die u bij ons als consument de mogelijkheid biedt om zelf uw gegevens te wijzigen en op te vragen in uw account. Wij geven, noch verkopen uw gegevens aan derden. Uw gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers bij onze hostingprovider. De gegevens die onze onderaannemer gebruikt om uw bestelling te orderpicken en klaar te maken voor verzending komen rechtstreeks van onze website en worden daar niet bewaard.

Persoonlijke gegevens die wij bijhouden :

Naam, voornaam, adres, gemeente, land, telefoonnummer en emailadres.

Bancaire en kredietkaartgegevens worden noch bij ons bewaard, noch verwerkt, daarvoor maken wij gebruik van beveiligde betalingsinstellingen. Deze instelling stuurt ons enkel door of een betaaltransactie gelukt is of niet. (zie verder "Payment Processors")

Wilt u niet dat uw gegevens bewaard worden dan kan u bestellen als 'gast'. U dient dan telkens bij een bestelling uw gegevens invoeren.

Mocht er toch een data-lek zijn dan wordt u en de privacy commissie binnen de 24 uur verwittigd.

ROINGR LTD heeft een GDPR beheerder en aanspreekpunt, deze kan bereikt worden via gdpr@roingr.co.uk .


De algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Deze verordening versterkt de grondrechten van de burgers in het digitale tijdperk en bevordert het handelsverkeer door de regels voor bedrijven in de digitale eengemaakte markt te vereenvoudigen. Doordat er nu nog maar één enkele wet is, komt er een einde aan versnippering en dure administratieve rompslomp. De verordening is op 24 mei 2016 van kracht geworden en zal met ingang van 25 mei 2018 van toepassing zijn.


Cookies:

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde servers van onze hosting partner. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.


Veranderingen :

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van ROINGR LTD. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/01/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. 


Cookies uitzetten :

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. 


Payment processors :


Targetpay :

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Targetpay. Targetpay verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw debetkaart- of creditcardnummer. Targetpay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Targetpay behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren. Targetpay deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Targetpay's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Targetpay bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Paypal :

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Paypal. Paypal verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw debetkaart- of creditcardnummer. Paypal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Paypal behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren. Paypal deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Paypal's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Paypal bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Verzenden en logistiek :


PostNL :

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

GLS :

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van GLS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met GLS delen. GLS gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat GLS onderaannemers inschakelt, stelt GLS uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

DPD :

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DPD voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DPD delen. DPD gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DPD onderaannemers inschakelt, stelt DPD uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.


Automatisch verzamelde gegevens :

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze hostingprovider (Versio BV) worden verwerkt met het doel hun dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek :

In voorkomende gevallen kan ROINGR LTD op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen.

Bewaartermijnen :

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.